SOKOJ

Intenzitet negativnih efekata pandemije KOVID-19  je imao za posledicu uvođenje vanrednog stanja, zabranu rada objekata određenih delatnosti, ograničeno  radno vreme,  smanjenje ekonomskih aktivnosti, što je izazvalo  nemogućnost pokrića osnovnih troškova poslovanja određenog broja  privrednih subjekata, kao i nemogućnost naplate potraživanja. Svaka druga firma,  na osnovu anketa,  veruje da su joj poslovni prihodi  u vreme pandemije prepolovljeni u odnosu na isti period  prošle godine, dok gotovo trećina preduzeća očekuje još drastičnije manje prihode.

Prema sektorima delatnosti, najveće gubitke očekuju turizam i ugostiteljstvo. Nije potrebno uraditi ozbiljnije istraživanje, ako se zna da su skupovi zabranjeni i da samim tim to utiče na održavanje koncerata i ostalih muzičkih manifestacija što ima za direktnu posledicu na prihode od autorske naknade koji se ne ostvaruju.
Razvijenost privrede, zatim pozitivan ili negativan rast privrednih aktivnosti  značajno utiče na iznos naplaćene autorske naknade imajući u vidu da se u najvećoj meri  autorska naknada određuje na osnovu ostvarenih prihoda (marketiških prihoda i dr.)

Autori koji ostvaruju prihode prikupljanjem autorske naknade preko Organizacije, su direktni učesnici uslova na tržištu. Prihode koje ostvaruje Sokoj- Organizacija muzičkih autora Srbije nisu fiskalni prihodi, već naknada koja se plaća za korišćenje autorskih dela od kojih živi veliki broj  od preko 11 ooo članova i članovi njihovih porodica. Zatvaranje ugostiteljskih objekata, tržnih centara, zabrana održavanja manifestacija i koncerata, direktno utiče na članove Sokoja.
Korisnici  Javnog saopštavanje i Javnog izvođenje muzičkih dela su najugroženiji pandemijom korona virusa. Preliminarni podaci pokazuju da će naplata autorske naknade od ovih korišćenja biti daleko ispod naplate u prethodnoj godini. Dužina trajaja pandemije je u direktnoj srazmeri sa padom naplate autorske naknade u određenim vidovima korišćenja autorskih dela.

Sokoju se obratilo i dobilo  pomoć  iz Fonda za socijalna davanja 563 autora koji imaju godišnje tantijeme ispod prosečne zarade u Srbiji, a nemaju drugih primanja osim rada u muzičkoj industriji. Drugi krug pomoći našim članovima – autorima, upravo je u toku.

Privredna komora, Sekcije nacionalnih komercijalnih  TV emitera i  Sekcije radio emitera obratila se  Sokoju– Organizaciji muzičkih autora Srbije, sa predlogom smanjenja naknada, odobravanjem određenih popusta, odnosno pružanju olakšica članicama Grupacije zbog novonastale situacije izazvane pandemijom korona virusa koja je dovela do otežanog poslovanja emitera i smanjenja prihoda.

Sokoj je odmah na početku pandemije obavestio korisnike i Komoru da je voljan da izađe u susret korisnicima repertoara.

Sokoj je odobrio značajne popuste i pogodnosti vezane za rokove plaćanja korisnicima – komercijalnim radio i TV emiterima koji plaćaju autorsku naknadu ne na osnovu prihoda već na osnovu paušalnog iznosa,.

Svi komercijalni radio i TV emiteri su dobili za mart, april i  maj odloženo plaćanje od 60 dana, a za juli avgust i septembar emiteri koji su na minimalnoj naknadi sa servisnom zonom pokrivanja do 300.000 stanovnika dodatnih 20% popusta sa rokom plaćanja obaveza od 60 dana.

Emiteri – korisnici koji plaćaju autorsku naknadu na osnovu procenta od prihoda ukoliko imaju umanjene prihode i nominalni iznos naknade biće srazmerno manji, a samim tim u pravoj srazmeri će snositi posledice pandemije i emiteri (radio i TV) i autori.

Odobravanjem dodatnih popusta emiterima na koje pandemija manje utiče od ostalih korisnika drugih vidova korišćenja, ugrožava se rad same Organizacije, ekonomska egzistencija autora i zaposlenih u organizaciji.

Svim kablovskim reemiterima koji su imali problem sa naplatom (zbog vanrednog stanja i opšte situacije) Sokoj je odobrio odloženo plaćanje obaveza od 60 dana, a  koji su imali takav zahtev.

Korisnici javnog izvođenja dobili su popuste koji naknadu plaćaju u skladu sa Tarifom naknada po osnovu javnog izvođenja u ugostiteljskim objektima („Sl. Glasnik RS“ 12-12 broj 02-750/2)  za sledeće vrste korisnika:
–    Diskoteke, klubovi, barovi, splavovi i drugi slični objekti
–    Restorani, kafane, kafići i slični objekti

Za mesec mart i maj ovi korisnici su dobili  50% popusta i rok plaćanja od 60 dana, a  april mesec nije fakturisan. Za juli i avgust odobren je popust od 30% i rok plaćanja je produžen za 30 dana.

Korisnicima iz reda javnog saopštavanja i to ugostiteljskim objektima (restorani, kafei, kafići, internet kafei, bašte, kiosci brze hrane); objektima za priređivanje igara na sreću (kladionice, kockarnice i slično); diskotekama, klubovima, splavovima i  drugim sličnim ugostiteljskim objektima, trgovinama na veliko i malo (butici, prodavnice muzičkih uređaja, audio i video nosača, kiosci brze hrane, saloni automobila, nameštaja i izložbeno prodajni prostori i sl.) velikim komercijalnim prostorima, ostalim korisnicima (muzeji, galerije, sportske sale, video klubovi, CD klubovi, filijale banaka, pošta, sajmovi, stadioni), korisnicima za koje je javno saopštavanje od suštinskog značaja za obavljanje delatnosti (aerobik centri, fitnes programi, klizališta, dečije igraonice, plesne škole, akva parkovi, luna parkovi, modne revije, koncerti, sabori, muzičke manifestacije i festivali, zabave, maturske večeri i sl.); i dr. za mesec mart i maj je odobreno 50% popusta i odloženo plaćanje od 60 dana, a  april mesec nije fakturisan. Za juli i avgust odobren je popust od 30% i rok plaćanja je produžen za 30 dana.

Posebno, imajući u vidu tešku situaciju hotela koji se nalaze u gradovima (Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Kraljevo, Apatin, Pirot, i drugi) odobren je dodatni popust od  70%  za juli i avgust i  rok plaćanja produžen je na 30 dana. Korisnicima koji zbog situacije izazvane pandemijom korona virusa ne rade, a o tome su obavestili Sokoj, ne naplaćuje se  autorska naknada.

Upravni odbor Sokoja i direktor Sokoja, redovno prate ukupnu situaciju sa pandemijom

KOVID-19 sagledavajući uticaj koji ima pandemija  na privredu i korisnike muzičkog repertoara, tako i ekonomski uticaj  koji ima na članove autore, preduzimajući racionalne odluke u cilju ublažavanja ovakvih negativnih posledica.
sokojAsset 2

OBAVEŠTENJE KORISNICIMA USLUGA SOKOJA

OBAVEŠTENJE KORISNICIMA USLUGA SOKOJA